Życzenia Wielkanocne

Ksiądz Jan Twardowski, poeta, z ambony nie mówił wierszem, ale jego kazania były bardzo krótkie i treściwe. Tak jak jego wiersze.

Jednego roku, w Niedzielę Zmartwychwstania, stanął przed wiernymi i powiedział: „Chrystus Zmartwychwstał!”. Zebrani w kościele przy Krakowskim Przedmieściu odpowiedzieli zgodnie ze zwyczajem: „Prawdziwie zmartwychwstał!”. Ksiądz Jan odczekał, aż w świątyni wybrzmiały ostatnie dźwięki słów i powiedział:

„Ale Wy i tak w to nie wierzycie…”

Po czym zszedł z ambony.

*****************************

Czasem to trudne, po prostu uwierzyć. Że to, co się dzieje jest po coś. Przyjąć, że ten trud, którego doświadczasz, przyniesie owoce obfite.

Pamiętaj, że po mroku Wielkiego Piątku zawsze przychodzi światło Wielkanocnego poranka...

Po prostu uwierz.

Tej wiary i łask od Zmartwychwstałego, których teraz najbardziej potrzebujesz...

 

Zespół Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu

Galeria

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa