Wsparcie

Jednym z istotnych zadań ośrodka adopcyjnego jest wsparcie rodzin, które przysposobiły dzieci. Rodzice adopcyjni mogą zawsze zgłosić potrzebę takiego wspracia, a ośrodek jest zobowiązany do udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogocznej wnioskującym o nią osobom.

Proces adopcji i adaptacji dziecka do życia w nowej rodzinie jest dużym wyzwaniem zarówno dla niego, jak i dla rodziców. W jego przebiegu często pojawiają się trudności i problemy, które wymagają zrozumienia ich specyfiki i podjęcia przez rodziców adekwatnych działań. Znalezieniu konstruktywnych rozwiązań służy pomoc psychologów i pedagogów ośrodka, którzy korzystając ze specjalistycznej wiedzy i codziennego doświadczenia pracy z rodzinami adopcyjnymi, posiadają kompetencje, by zidentyfikować problem i udzielić zarówno dzieciom, jak i dorosłym wsparcia. Zachęcamy rodziny adopcyjne, by przy pojawieniu się jakichkolwiek trudności konsultowały swoje obawy i wątpliwości z pracownikami ośrodka. Bardzo często psychoedukacja i krótkoterminowe wsparcie są wystarczające, by móc poradzić sobie z wyzwaniami. W niektórych przypadkach konieczna jest szersza diagnostyka i dłuższa praca specjalistyczna. 

Podstawą owocnej współpracy oferowanej w ramach wsparcia postadopcyjnego jest gotowość do podejmowania wysiłku, wytrwałość w pracy i cierpliwość w dążeniu do zmian. Niepokojące zachowania dziecka nie znikną natychmiast po kontakcie z psychologiem lub pedagogiem: pozytywne efekty pracy są wynikiem procesu, który wymaga konsekwentnego zaangażowania rodziców. 

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa