Wymagane dokumenty

Kandydaci do przysposobienia składają w ośrodku adopcyjnym następujące dokumenty:

 • podanie o rozpoczęcie procedury adopcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do przyjęcia dziecka;

 • oświadczenie o braku formalnych przeszkód do adopcji;

 • życiorys;

 • odpis zupełny aktu małżeństwa (w przypadku małżonków) lub odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku osoby niepozostającej w związku małżeńskim);

 • zaświadczenie o źródłach dochodu (zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy lub zeznanie podatkowe);

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające możliwość sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;

 • wspólne zdjęcie;

 • dodatkowe dokumenty wynikające z katolickiego charakteru Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego (opinia księdza proboszcza, świadectwo zawarcia małżeństwa sakramentalnego).

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
 • ul. Skautów 1
 • 41-200 Sosnowiec
 • pokój nr 4
Kontakt
 • tel. 32 269 51 70
 • tel. 519 512 819
 • fax 32 292 98 93
 • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa