Spotkanie rodzin

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu od kilku lat organizuje spotkanie rodzin adopcyjnych, którego celem jest podtrzymanie relacji i integracja pomiędzy rodzinami oraz wymiana doświadczeń. Nasze spotkanie, gromadzące zwykle ok. 150 osób, to czas radości i zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci, moment odpoczynku dla rodziców i szansa na zobaczenie owoców swojej pracy dla pracowników. Uczestnictwo w spotkaniu rodzin adopcyjnych nie jest obowiązkowe: stanowi ono propozycję spędzenia w sposób atrakcyjny czasu i podtrzymania kontaktu z ośrodkiem. Dobrym zwyczajem jest wspólny wkład w przygotowanie spotkania w postaci domowych wypieków lub słodyczy oferowanych przez uczestników.

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa