Oferta pracy dla psychologa!

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu poszukuje psychologa na 1/2 etatu (20 h). 

Zadania to m.in.: diagnostyka kandydatów, diagnostyka dzieci, opiniowanie, udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w placówkach z regionu, z którymi współpracujemy). Istnieje możliwość rozwoju w zakresie poszerzenia obowiązków w ramach zadań (np. o wsparcie rodziców adopcyjnych czy pracę z dziećmi, prowadzenie warsztatów dla kandydatów).

Pracownicy Ośrodka mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Katowicach w ramach projektu: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, umiejętność posługiwania się narzędziami diagnostycznymi do badania dorosłych i dzieci (dzieci: IDS 2, IDS-P, WISC-V lub DSR). .

Ważne! Co najmniej roczne doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną - jest to wymóg ustawowy!

Wynagrodzenie: od 2600 brutto (1/2 etatu).

Aplikacje należy przesyłać do 14 lipca na adres mailowy: doa.sosnowiec@gmail.com

Praca w zgranym, sympatycznym i otwartym zespole ????.

Wszystkie zadania ośrodka adopcyjnego określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., zachęcamy do zapoznania się.

 

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa