Jubileusz 15-lecia istnienia Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu został powołany do życia dekretem Biskupa Sosnowieckiego z dnia 15 maja 2008 r. jako wyodrębniona jednostka działająca w strukturze Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.

W tym roku obchodzimy piękny Jubileusz 15-lecia istnienia Ośrodka. W tym czasie dziesiątki Rodzin i setki Dzieci odnalazło się wzajemnie, niczym puzzelki, tworząc pasującą do siebie całość ❤️.

Uroczyste obchody odbyły się w Domu Szilo w Czeladzi, dzięki uprzejmości ks. dr Dawida Kuczka, wspólnie z naszymi współpracownikami z Centrum, celebrowaliśmy jednocześnie Jubileusz 20-lecia działalności Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu ❤️. Mszy świętej w intencji pracowników i owoców naszej działalności przewodniczył kanclerz Kurii sosnowieckiej ks. Mariusz Karaś. Wspólny obiad był momentem ciepłych spotkań również z tymi, których ścieżki zawodowe już nie przechodzą przez ul. Skautów 1 w Sosnowcu. Za ich obecność i modlitwę bardzo dziękujemy ❤️.

W tym miejscu kierujemy nasze serdeczne podziękowania dla inicjatorów powstania Ośrodka:

????Elżbiecie Dziubaty, pierwszej Dyrektor DOA

????ks. Andrzejowi Cieślikowi, pierwszemu Dyrektorowi DCSRiŻ

To ich upór, starania, wytrwałość i determinacja doprowadziły do powstania tego miejsca ❤️.

Nasze podziękowania kierujemy także do obecnego Dyrektora Centrum, ks. Grzegorza Kossa, który od wielu lat wspiera działania i inicjatywy Ośrodka, a także jest dla nas medycznym głosem doradczym jako członek Komisji Kwalifikacyjnej ❤️.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym pracownikom DOA za to, że zostawili tu cząstkę siebie. Dziękujemy współpracującym z nami instytucjom, organizacjom, rodzinom zastępczym, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, z nadzieją, że wspólna praca w dalszym ciągu będzie przynosić owoc obfity ❤️.

Dziękujemy Wam, Drodzy Rodzice Adopcyjni - za to, że nam zaufaliście, że pozwoliliście wielokrotnie się poprowadzić, że do nas wracacie, że o nas pamiętacie. Ale przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że pewnego dnia podjęliście decyzję o przysposobieniu potrzebującego Dziecka i każdego dnia dajecie mu dom, opiekę, troskę i morze miłości ❤️❤️❤️.

W tych naszych jubileuszowych obchodach nie zabrakło także przestrzeni na kameralne świętowanie w gronie obecnego zespołu. Za nami setki godzin badań, warsztatów, rozmów i wsparcia. Za nami 15 lat działalności DOA w Sosnowcu.

Przed nami? Siejemy.... Oby plon był obfity ????????????????.

Galeria

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa