9 listopada - Światowy Dzień Adopcji

Rodzicielstwo jest piękne. Rodzicielstwo jest trudne.

Rodzicielstwo adopcyjne jest piękne. Rodzicielstwo adopcyjne jest trudne. 

Wszystkie zdania są prawdziwe. 

W rodzicielstwie adopcyjnym chodzi o to, że rodzice biologiczni nie byli gotowi podjąć opieki nad dziećmi, a kandydaci na rodziców adopcyjnych są miesiącami przygotowywani do tej roli. Po co? Aby rodzicielstwo było jak najbardziej piękne, a jak najmniej trudne. By rodzina adopcyjna funkcjonowała jak rodzina natyuralna, ale umiała się zmierzyć również z bagażem, z którym powstała. 

Obchodzimy Światowy Dzień Adopcji. 

Wszelkiego dobra dla wszystkich Rodzin Adopcyjnych! 

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa